Moms på rejser fra 1. januar 2011

Alle rejseselskaber bliver pr. 1.1.2011 som en del af regeringens skattereform fra foråret 2009 pålagt moms. Momsen tillægges dog kun på rejsearrangørens fortjeneste på rejsen, så i praksis vil rejsens pris ikke stige 25%, men måske snarere 4-5%. Så selvom nogle rejsebureaer benytter lejligheden til at anbefale, at du booker sommerferien 2011 allerede nu, skal du ikke lade dig skræmme. Flybilletten og hotellet bliver ikke 25% dyrere næste år, selvom det i nogle nyhedsbreve og reklamer bliver fremstillet således. Det er dog rigtigt, at hvis du bestiller og betaler rejsen i 2010, selvom den først skal afvikles i 2011, så undgår du en prisstigning.

Rejsebranchen står dog overfor en svær opgave, for det bliver vanskeligt at beregne en moms på en rejses fortjeneste sålænge de endelige omkostninger ikke kendes, og det gør de som oftest ikke på salgstidspunktet. Først når sæsonen er slut og belægningsprocenten på fly og hoteller , samt brændstoftudgifter osv. er kendte, kan regnestykket gøres op.

Men der er også fordele ved de nye regler for rejsearrangørerne, som bør komme kunderne til gode. Arrangørerne skal nemlig ikke længere betale lønsumsafgift. Rejsearrangørerne får mulighed for få fuld fradragsret for moms vedrørende omkostninger til administration, køb af IT-udstyr, husleje, markedsføring, revision og rådgivning mv. Generelt regner rejsebranchen derfor med en prisforhøjelse på max 2-3%.

Konklusionen er ganske klar: det er uklart hvad de rejsende kommer til at betale i moms af jagtrejser indenfor EU til næste år, for det kommer an på arrangørens fortjenstmargen. Til gengæld står det helt klart at jagtrejsebranchen nu også kommer til at konkurrere på momssatserne. Nogle vil anvende en fast sats på 2, 3, 4 eller 5 procent på alle rejser over en bred kam uden at skele til hvilken rejse, der er tale om. Andre vil bruge fleksible satser så det er fortjenesten på den aktuelle rejse, der lægges moms på.